Log ud
 
Velkommen Min personlige side
Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Ansøg om bolig

Betingelser for betaling

For at få en bolig i vores boligselskab skal du være skrevet op i BoVendia. Det koster 250 kroner at blive skrevet og tilmeldt ventelisten. Herefter koster det 150 kroner i fornyelsesgebyr pr. år.
Bemærk: det er gratis kun at være skrevet op til- og modtage tilbud på Ungdomsboliger.
  • Vis/skjul alle betingelser

Felter med * skal udfyldes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Ja Nej
 

Pris for tilmelding: 250,-

Elektronisk kommunikation *Jeg accepterer, at der kan udveksles dokumenter og kommunikeres pr. e-mail. Jeg har selv ansvaret for, at BoVendia har min korrekte mailadresse. Samtykket kan tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til BoVendia.

CPR*I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at BoVendia indhenter og behandler oplysninger om mit personnummer (cpr-nummer) i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at BoVendia kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at BoVendia har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende mellem mig og BoVendia men også af praktiske og administrative hensyn.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til BoVendias administration.

Venteliste personoplysninger*Jeg er bekendt med og accepterer oplysningerne i dokumentet Behandling af personoplysninger i forbindelse med ventelisten april 2018